Zpráva k realizaci seminářů „Ředitel školy a školní jídelna“

zveřejněno: 8. prosince 2016
kategorie: 

V měsíci červnu 2016 bylo realizováno 7 seminářů pro ředitele školy z jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Semináře za podpory MHMP organizovala Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Obsah seminářů vycházel z realizovaného dotazníkové šetření a byl zaměřen na nové informace v oblasti školního stravování a na řízení školní jídelny ředitelem školy.

Přednášejícími byli odborníci z této oblasti:

  • RNDr. Jitka Krmíčková (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy),
  • Mgr. Martin Procházka, Mgr. Vladislava Coufalová (Česká školní inspekce),
  • MVDr. Anna Niklová (Státní zdravotní ústav),
  • Mgr. Tamara Starnovská (Sekce výživy a nutriční péče),
  • Dana Šímová (nutriční terapeutka),
  • Mgr. MgA. Markéta Čermáková, Mgr. Pavel Dosoudil (Pražské centrum primární prevence),
  • Naděžda Eretová (časopis Řízení školy, Speciál pro Školní jídelny – vydavatelství Wolters Kluwer, a. s.)

Obsah seminářů vycházel z dotazníkové šetření realizované na seminářích k implementaci systému dietního stravování a byl zaměřen na nové informace v oblasti školního stravování a na řízení školní jídelny ředitelem školy.

Poslední z těchto seminářů je plánován na září 2016.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram