MATEŘSKÉ ŠKOLY…

Zdravá svačinka hrou (MŠ, 120min)

Děti se pod vedením zkušeného kuchaře a nutričního terapeuta učí připravovat zdravé a chutné zeleninové svačinky. Součástí programu je povídání o tom, jaké druhy zeleniny děti znají, proč je zelenina zdravá, jak se upravuje apod. Děti se zapojují do přípravy svačinek a společně pak své dílo i ochutnávají. Tato zážitková aktivita podporuje u dětí návyk pravidelných svačinek, který je pak pro ně ve školním věku, kdy už se o ně nestará školka, zásadní.

…ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Školní oběd versus cola a chipsy (1. stupeň ZŠ, 45min)

Absence družiny, kapesné a cesta do školy bez rodičů skýtá dětem 4. a 5. tříd lákavou možnost obstarat si cokoli „dobrého“, aniž by jim to mohl kdokoli zakázat. Beseda nutriční terapeutky s žáky tohoto věku má za cíl, formou názorných ukázek, upozornit na rizika nadměrné konzumace sladkostí, slaných pochoutek a pokrmů rychlého občerstvení.

Děti a rozumný životní styl (2. stupeň ZŠ, 45min)

Pro žáky druhého stupně ZŠ je realizován seminář zaměřený na rozumný životní styl. Setkání s nutričním terapeutem dává žákům možnost konzultovat otázky životosprávy, dozvědět se o důležitosti správné výživy i přínosu pohybových aktivit. Seminář je zaměřen na fixování správných návyků.

Abeceda stolování (2. stupeň ZŠ, 45min – 180min)

Stolování není jen o tom odejít domů s plným žaludkem, ale především o budování vztahů a přátelství či o prožívání těch nejkrásnějších chvil se svými blízkými nebo rodinou. Proto je třeba znát a mít zažitá základní pravidla etikety, která jsou náplní kurzu pro studenty 2. stupně ZŠ.

…STŘEDNÍ ŠKOLY

Výživové trendy – fakta a mýty (90min)

Seminář o mýtech a trendech ve výživě je určený pro studenty středních škol, často už dosahujících věku 18 let. Jejich „svoboda“ a zároveň vnímání problematiky výživy a životosprávy je v tomto věku intenzivnější než kdy dřív. Beseda s nutriční terapeutkou pomáhá zorientovat se v často protichůdných informacích o správné výživě a životosprávě.

Rozvoj sociálních kompetencí žáků v oblasti stravování aneb Jak nenarazit u stolu (45min – 180min)

Aktivita rozvíjí sociální dovednosti teenegerů v oblasti české a mezinárodní etikety, připravuje je jako sebevědomé a sebejisté osobnosti, které mají šanci uspět v prostředí 21. století.  Dnešní mládež je snáze vystavena kontaktu s globálním prostředím, kde se musí umět orientovat a reagovat. Tento kurz lze realizovat v anglickém jazyce.

Žijeme v multikulturním světě a baví nás to (45min – 180min)

V dnešním globálním světě demografických pohybů a politické nestability je stále zřetelnější nutnost zprostředkovávat studentům znalosti o jiných kulturách a předcházet tak rasové nesnášenlivosti a xenofobii. Učíme studenty jiné kultury, rasy a národnosti respektovat, a to prostředním poznávání jejich zvyků a tradic. Tento kurz lze realizovat v anglickém jazyce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram