Setkání pracovníků školních jídelen – JEZDECKÉ ODPOLEDNE

zveřejněno: 6. listopadu 2019
kategorie: 

Asociace zřizovatelů školních jídelen z. s. uspořádala za podpory Magistrátu hlavního města Prahy již 3. krajské setkání pracovníků školních jídelen. Letošní ročník se uskutečnil na Střední škole dostihového sportu a jezdectví v Praze ve Velké Chuchli. Cíl pravidelných setkávání pracovníků školních jídelen zůstává stále stejný – poděkovat pracovníkům školních jídelen za přístup k práci a ke strávníkům a motivovat je k setrvání v těžkém a podfinancovaném zaměstnání, ale také poskytnout jim neformální prostor k výměně zkušeností a inspirativní praxe nejen mezi jednotlivými provozy školních jídelen, ale s jejich zřizovateli.  

Účastníky setkání pozdravil radní hlavního města Prahy pro školství, sport, vědu a podporu podnikání PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. a odbornou přednáškou program obohatil známý televizní kuchař Ondřej Slanina. O další program setkání se postarala Střední škola dostihového sportu a jezdectví komentovanou přehlídkou jezdeckého umění v závodním sedle i na sulce, možností vyzkoušet si přípravu závodního jezdce na jezdeckém trenažéru a samozřejmě možností prohlídky školních stájí. Velmi zajímavé bylo také vystoupení jízdní hlídky Městské policie s ukázkou činností vykonávaných při různých zásahových akcí. 

Občerstvení účastníků zajistilo Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání a k poslechu hrála Základní umělecká škola Charloty Masarykové. Všem uvedeným partnerům znovu děkujeme za spolupráci.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram