Setkání pracovníků školních jídelen 2018

zveřejněno: 9. listopadu 2018
kategorie: 

Magistrát hlavního města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen uspořádaly v posledním zářijovém týdnu již 2. ročník celopražského setkání pracovníků školních jídelen.

Setkání se tentokrát odehrálo v krásných prostorách botanické zahrady SOŠ Jarov. Hosté se mohli pokochat prostředím nádherného parku, pro zájemce byly připraveny komentované prohlídky téměř 100 let starých skleníků, odpoledne zpříjemnilo vystoupení dětské hudební kapely pod taktovkou ředitele ZUŠ Učňovská v Praze 9. Mezi hosty, kterých bylo téměř 160, pochopitelně převládaly především dámy, ale přesto se našlo i několik zástupců mužného pohlaví. Všichni ocenili vynikající pohoštění připravené SOU gastronomie a podnikání Za Černým mostem v Praze 9.

Celá akce byla připravena jako ocenění náročné práce zaměstnanců školních jídelen, která je bohužel stále nedoceněna. V tomto směru se vyjádřila i většina pozvaných významných hostů, mezi nimiž nechyběla radní pro školství a evropské fondy Ing. Mgr. Irena Ropková, či čestná předsedkyně Asociace zřizovatelů školních jídelen MUDr. Kateřina Cajthamlová. Tu ostatně mnohé z kuchařek dobře znají nejen jako čestnou předsedkyni asociace, ale také z kurzů o komunikaci ve školní jídelně, které se konají za podpory pražského magistrátu.

Rádi bychom tedy ještě jednou touto formou poděkovali všem zaměstnancům školních jídelen za jejich práci a obětavost.

Společenský večer se konal 23. 11. v podvečerních hodinách v nádherném prostředí historických sálů Staroměstské radnice. Program se sestával z projevů zástupců hlavního města Prahy, zástupců AZŠJ a doprovodného uměleckého programu. Z projevů radní pro školství hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny Ropkové a ředitelky odboru školství a mládeže Mgr. Lenky Němcové vyplynul velký význam, který Magistrát hl. města Prahy přikládá modernizaci školního stravování i sledování jeho kvality a vhodnosti pro strávníky ve všech stupních školního vzdělávání.  Za AZŠJ promluvila čestná předsedkyně MUDr. Kateřina Cajthamlová a předseda Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, kteří informovali o aktivitách realizovaných v tomto roce a představili plánované aktivity pro rok 2018. Závěr projevů vždy patřil přání směřujících do blížícího se roku 2018.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram