Semináře Implementace systému dietního stravování pro vedoucí školních jídelen

zveřejněno: 7. prosince 2016
kategorie: 

V průběhu měsíců únor – březen 2016 bylo realizováno 9 seminářů pro vedoucí školních jídelen jednotlivých městských částí. Semináře za podpory MHMP organizovala Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Závěrečná zpráva k realizaci seminářů "Implementace systému dietního stravování"

V průběhu měsíců únor – březen 2016 bylo realizováno 9 seminářů pro vedoucí školních jídelen jednotlivých městských částí. Semináře za podpory MHMP organizovala Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s. Obsah seminářů byl zaměřen na nové informace v oblasti školního stravování a na praktické informace k implementaci systému dietního stravování. Přednášejícími byli odborníci z oblasti školního stravování a specialisté na implementaci dietního stravování – RNDr. Jitka Krmíčková (MŠMT), Bc. Alena Chládková (ČŠI), Mgr. Tamara Starnovská (ČAS-VNP), Dana Šímová (NT) a zástupci krajské hygienické stanice. Součástí realizace seminářů bylo dotazníkové šetření s cílem zjistit:

a) Spokojenost s uskutečněným seminářem z hlediska odbornosti a přísunu aktuálních a ucelených informací
b) Zájem o další vzdělávání a témata případných školení
c) Způsob vzájemné spolupráce a komunikace mezi vedením školy a vedením školní jídelny; existence vzájemné spolupráce při edukaci žáků k zdravému životnímu stylu
d) Vytipování nejméně a nejvíce oblíbených pokrmů v zařízení školního stravování

Výsledky šetření budou dále využity pro další realizaci vzdělávacích seminářů pro vedoucí pracovníky škol a pro pracovníky školních jídelen.

Zpracoval: AZŠJ, Praha 1. 3. 2016


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram