Pracovní semináře pro vedoucí školních jídelen

zveřejněno: 4. ledna 2017
kategorie: 

V měsíci listopadu proběhly na Krajském úřadě Středočeského kraje pracovní semináře pro vedoucí školních jídelen. Semináře pořádala AZŠJ, z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, kdy společným cílem bylo předání jednotných, aktuálních a odborných informací z oblasti legislativy, implementace systému dietního stravování, prevence příjmu potravin, nakládání s gastro odpadem a v neposlední řadě informace kontrolních orgánů ČŠI a OOVV. Mezi přednášejícími byly zástupci MŠMT – RNDr. Jitka Krmíčková, ČŠI – Ing. Hana Borůvková, KHS Středočeského kraje – Mgr. Jana Tomicová, Mgr. Lenka Linhartová, Sekce Výživy a nutriční péče – Mgr. Tamara Starnovská a Dana Šímová, Pražského centra primární prevence – Mgr. Markéta Čermáková a firmy JRK Biowaste management s. r. o. – Bc. Tomáš Svoboda. Semináře byly celkově hodnoceny velmi pozitivně. Většina účastníků v dotazníkovém šetření uvedla, že získala velmi přínosné, nové a ucelené informace z oblasti školního stravování. Vzhledem k tomu, že byl o semináře značný zájem a nedošlo k uspokojení všech zájemců, připravujeme realizaci dalších seminářů během měsíce ledna roku 2017.

AZŠJ, z. s. , 30. 11. 2016


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram