Pracovní seminář pro vedoucí školních jídelen

zveřejněno: 3. ledna 2017
kategorie: 

Dovolujeme si Vás pozvat na

PRACOVNÍ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN,

který proběhne
na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov

v termínu

18. 1. 2017 od 9 – 12:30 hodin (zasedací místnost 1088)
a 25. 1. 2017 od 9 – 12:30 hodin (zasedací místnost 1015)

Seminář zajišťuje

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s.

ve spolupráci s

Odborem školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje

Poplatek za účast na semináři (vč. DPH): 780Kč / os.

On-line registrace na seminář: registrace.az-skolnijidelny.cz

Kontaktní osoby:
Bc. Kateřina Poupová, KÚSK, poupova@kr-s.cz, 257280790
Ing. Tomáš Cimbálník, AZŠJ, z.s., info@az-skolnijidelny.cz, 602421243

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram