Ekonomika pro vedoucí školní jídelny „Co vše je nutné vědět o provozu školní jídelny“

zveřejněno: 11. listopadu 2021
kategorie: 

Vás srdečně zve na seminář

Ekonomika pro vedoucí školní jídelny „Co vše je nutné vědět o provozu školní jídelny“

Přednáší: Petronila Gleichová

Termíny konání:

  1. část - 7. 12. 2021 od 8.00 – 14.00hod.
  2. část - 10. 1. 2022, od 8.00 – 14.00hod.

Prezence účastníků od 7.30 hod.

Místo konání:

Magistrát Hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha, místnost: 349

Komu je kurz určen:

Kurz je vhodný pro nové začínající i stávající vedoucí školních jídelen

Účastnický poplatek:

1900 Kč vč. DPH / os.

Obsah semináře:

1. část:

  • VEŘEJNÝ SEKTOR - význam a fungování veřejného sektoru, veřejné finance
  • ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - působnost ÚSC ve školství, zřizovací listina, školská zařízení a školské služby
  • PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – výkaznictví, finanční zdroje, hospodaření

2. část:

  • FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - fondy – legislativní rámec, rezervní fond,
  • FKSP, fond investic, fond odměn
  • INTERNÍ ŘÍDÍCÍ AKTY - právní normy, interní předpisy, aplikace interních norem, metodika tvorby řídících
    aktů, základní vnitřní předpisy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram