Pozitivum „Pamlskové vyhlášky“

0

„Změna“ je základní vlastností dějů a procesů v celém známém vesmíru. Pro nás je její základní proměnnou čas. Každá vteřina, ať již z perspektivy jedince či lidstva, je unikátní a neopakovatelná. Můžeme jen nostalgicky vzpomínat na staré dobré časy. Čas nevrátíme, nezastavíme ani nepopoženeme.

Jak se mění společnost, ve které žijeme?

Dnešní společnost je označována termínem: knowledge based society. Na každém rohu je nám připomínána potřeba dalšího vzdělávání a stálého zlepšování kompetencí, nutnost rozšiřování kognitivního prostoru atd. Dle statistik roste procentní zastoupení vysokoškoláků – naše vzdělanost kontinuálně roste.

Vše je relativní. S rostoucí vzdělaností roste i počet absolventů s v praxi neupotřebitelnými kvalifikacemi a učenci se přou, zda jsme moudřejší či hloupější.

Selský rozum odjel na dovolenou.      

A tak se nelze divit, že i přesto, že procento vysokoškoláků vzrůstá, vyšší stupeň vzdělanosti je prozatím patrný jen statistikům. Manažerské pozice jsou obsazovány asertivními absolventy magisterských oborů. To co jim jejich povrchní odborný vhled ubral na pokoře, to jim přidal na sebevědomí. A to se pak dějí věci.

Bylo nebylo, dávno tomu, co nám odborníci tvrdili, že není na našem trhu nezdravých potravin, že jen někteří z nás konzumují nezdravá množství. Děd Vševěd mezitím přišel o několik zlatých vlasů a ve výživě se objevily zcela nové trendy.

A nestačilo ředitelům škol a školských zařízení připomenout, že dle školského zákona je jejich povinností vytvářet podmínky pro zdravý vývoj svých svěřenců, a České školní inspekci doporučit, aby při své kontrolní činnosti vytvářeným podmínkám věnovala zvýšenou pozornost a v případě potřeby požadovala nápravu.  

Selský rozum pořád někde trajdal, a tak vznikla Pamlsková vyhláška.

Pamlsková vyhláška, nemusíme rozebírat – kdo ji nezná, ať si ji vygoogluje. Ve stručnosti, co dát školákovi na svačinu: párek v rohlíku – NE; 10 rohlíků – ANO, 10 párků – ANO (jsou párky, které projdou přísnými normami, ale bohužel bez rohlíku); kbelík ovocného nebo zeleninového salátu – ANO; chleba se salámem – ???.

Vše je relativní. Pod vedením propagátorů zdraví a pod přísnými právními normami nám hrozí, že k počtu těch, jejichž obezita je zapříčiněna přejídáním, přibudou chroupači zeleniny, ovoce, ovesných vloček, ořechů a Chia semínek, jejichž obezita bude způsobena podvýživou.

Národ volá: „Selský rozume, sbal si saky paky a hybaj domů!“

Sdílet.