OTEVŘENÝ DOPIS ASOCIACE ZŘIZOVATELŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN K SITUACI V OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

0

Vážená paní, vážený pane,

v nedávné době jsme oslavili „70 let školních jídelen“ a „50. výročí systému školního stravování“, systému, který s hrdostí nazýváme národním stříbrem. Státy, ke kterým v jiných odvětvích vzhlížíme, náš systém školního stravování studují a obdivují.

Vytvoření systému trvalo více než 70 let a vyžadovalo nejen nemalé investice, ale i spoustu času, vytrvalosti, úsilí a energie. Před 70 -ti lety započalo zřizování prvních školních stravovacích zařízení. Síť je dnes tvořena téměř 10 tisíci objekty, jejichž vybavení se mnohdy může porovnávat i s velmi luxusními kuchyněmi významných restauratérů.

Systém školního stravování je dán právním rámcem a kontrolním mechanismem s definovanými pravidly postihu při jeho nedodržování. Stanoviska a vyjádření ministryně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vybízejí k porušování jak právního rámce, tak vyzývají kontrolní orgány k nečinnosti při kontrole. Důsledkem těchto postupů je, jak můžeme pozorovat, neskutečně rychlý nástup rozpadu systému jako celku.

V září minulého roku jsme upozornili MŠMT a MZ na komplikovanou situaci v oblasti školního stravování. Popření právních a kontrolních mechanismů ministerstvem školství situaci vyostřilo.

Školní jídelny, které přebírají v režimu školního stravování prodej přesnídávek, jsou právním výkladem MŠMT ubezpečeny, že doplňkovou činnost vykonávají v režimu školního stravování, a tudíž se na ni nevztahuje („Pamlsková“) vyhláška č. 282/2016 Sb., ale mírnější normy spotřebního koše (vyhláška o školním stravování). Stanoviska MŠMT jsou v rozporu např. jak se školským zákonem, tak se zákonem o rozpočtových pravidlech, živnostenským zákonem, vyhláškou č. 282/2016 Sb. a v neposlední řadě i s vyhláškou o školním stravování.

S pozdravem

Mgr. Daniel Štěpán
Místopředseda Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.  s.

Na vědomí:
Svaz měst a obcí ČR – školská komise
Asociace krajů ČR – školská komise
Wolters Kluver a.s. – Redakce časopisu Řízení školy

Stáhnout dopis MŠMT v PDF

 

Stáhnout dopis MZ
Sdílet.