Ostrava: I v jídelně se dá vařit zdravě a chutně

0

Radka Čechová ze základní a mateřské školy Volgogradská v Zábřehu se stala nejlepší školní kuchařkou v Ostravě. Do celoměstské soutěže Školní jídelny zdravě a chutně se přihlásilo na dvacet soutěžících, do finále jich postoupilo pět. Na dalších příčkách se umístili Vladimír Lesa ze ZŠ Sekaniny v Porubě a Veronika Kučerová ze MŠ Tylova v Zábřehu.

Celoměstskou kampaň s názvem Školní jídelny zdravě a chutně připravilo město Ostrava u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen v návaznosti na iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jejím cílem je zvýšit kvalitu stravovací služby v ostravských mateřských a základních školách, vhodně propojit problematiku školního stravování se vzdělávacími programy škol a probudit zájem a vzájemnou spolupráci dětí i dospělých na kvalitě školního stravování. Za loňskou část projektu získala Ostrava v hodnocení MŠMT celorepublikově první místo. Oficiální vyhodnocení I. etapy kampaně Školní jídelny zdravě a chutně se uskuteční 21. června v Divadle loutek Ostrava.

Je cílem AZŠJ podpořit zřizovatele, aby sdíleli dobrou praxi a vytvářeli své vlastní projekty, nebo projekty spolu navzájem, v souladu s odbornými doporučeními.

Je to rok a tři měsíce, co Rada města Ostravy schválila u příležitosti 70. výročí vzniku školního stravování projekt Školní jídelny zdravě a chutně. Vyhodnocení jeho první etapy se uskutečnilo 21. června v Divadle loutek Ostrava. Náměstek primátora Martin Štěpánek tu rozdal školám celkem 16 ocenění, tu nejhlavnější výhru ale získaly děti. Jedí lépe, zdravěji a chutněji.

Cílem projektu, který navazoval na iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), bylo zlepšit kvalitu stravování ve školních jídelnách na území Ostravy a zvýšit zainteresovanost strávníků, škol a rodičů na zdravém stravování dětí. První etapa projektu zahrnovala semináře, workshopy, přednášky pro odborný personál a rodiče, soutěže ve vaření žáků i kuchařek školních jídelen. Je potěšitelné, že projekt padl na úrodnou půdu a oslovil velkou spoustu pedagogických pracovníků, rodičů a hlavně zaměstnanců školních jídelen. Získal si také významné partnery, k nimž patří například Krajská hygienická stanice, Česká školní inspekce, ostravská Střední škola společného stravování, Divadlo loutek Ostrava. Není náhodou, že jeho loňskou část vyhodnotilo MŠMT jako nejlepší projekt věnovaný výročí vzniku školního stravování v republice.

Zpracoval: AZSJ, z. s., 10. 7. 2016

odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=440916


Stáhnout v PDF

Sdílet.