Odborné stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování.

0

Ve výkladu spotřebního koše vycházíme z jeho cca 25 leté historie aplikace a jeho prezentací jak Ministerstvem zdravotnictví (MZd) tak odbornými společnostmi.

 Pro sledované komodity potravin, pro které jsou v souladu se školským zákonem stanoveny výživové normy v rámci  vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále „vyhláška) platí tolerance +/- 25%.

Poznámky č. 2 a 3 k Příloze č. 1 vyhlášky dále upravují toleranci pro spotřebu tuků, cukru, zeleniny, ovoce a luštěnin.

Poznámka č. 2 upravuje spotřebu cukru a tuku v rozmezí 75% – 100%. Je stanoveno: „množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit“.  Vyhláška výslovně neumožňuje snížit pod dolní hranici.

Poznámka č. 3 upravuje spotřebu zeleniny, ovoce a luštěnin na 75% – neomezeno.  Je stanoveno: „Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance.“

Nový výklad pozn. č. 2 Přílohy č. 1 vyhlášky („cukry a tuky je možno snížit až na 0“) neučinilo MŠMT ani MZd. Nicméně, jsme si vědomi, že poznámka č. 2 není zcela jednoznačná a budeme se tím zabývat.

viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stanovisko-ke-spotrebe-cukru-a-tuku-ve-skolnim-stravovani?highlightWords=spot%C5%99ebn%C3%AD+ko%C5%A1/

Sdílet.