Kvalita školního stravování – Tematická zpráva ČŠI

0

AZŠJ ve spolupráci s ČŠI, MŠMT a Magistrátem hl. města Prahy připravila pro inspekční zjišťování otázky zaměřené na personální podmínky, materiální vybavenost, kvalitu a efektivitu vykonávaných činností, zajištění dietního stravování dětí a žáků, výši stravného, spolupráci se školami a dalšími subjekty a doplňkovou činnost.

Inspekční činnost byla realizována od října 2016 do června 2017 a proběhla v 1 046 subjektech z celkového počtu 8 485 zařízení školního stravování. Více v přílohách…

Kvalita školní stravování – Shrnutí ČŠI

 

Kvalita školní stravování – Tématická zpráva
Sdílet.