Dopis – Porovnání projektů „Zdravá školní jídelna“ a „Skutečně zdravá škola“

0

V Praze dne 11. 11. 2016

Vážená paní doktorko,

jak jsme Vás již informovali, Asociace zřizovatelů školních jídelen se rozhodla porovnat dva v současné době nejvíce mediálně propagované projekty: „Skutečně zdravá škola“ a „Zdravá školní jídelna“. Toto porovnání Vám v příloze posíláme.

Jménem Centra podpory veřejného zdraví jste podepsaná pod otevřeným dopisem odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování, který byl adresován ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. V otevřeném dopise se mimo jiné uvádí, že zvýšený výskyt obezity v dětské populaci není zapříčiněn špatným školním stravováním. Naopak, dle názorů odborníků, školní stravování nabízí dětem vyváženou, plnohodnotnou stravu, chránící je před nebezpečím alimentárních onemocnění.

Výše uvedený otevřený dopis odborníků na výživu dětí ve své příloze poukazuje na pět nejzávažnějších aspektů kampaně iniciativy Skutečně zdravá škola, které mohou mít negativní dopady na systém školního stravování. Jedná se o:

  • zavrhování spotřebního koše;
  • opakované tvrzení, že současný spotřební koš nutí děti jíst cukr;
  • názory iniciativy Skutečně zdravá škola na doporučenou spotřebu bílkovin;
  • zavrhování mléka a mléčných výrobků;
  • zákaz používání konveniencí.

V závěru otevřeného dopisu odborníci na výživu dětí uvedli, že cílená kampaň iniciativy Skutečně zdravá škola svými nepravdivými tvrzeními poškozuje dobré jméno, které si školní stravování za svou téměř sedmdesátiletou existenci vybudovalo nejen u nás, ale i ve světě.

Ve studii nutrientů ve školním stravování, pana prof. MVDr. Jiřího Rupricha, CSs., která je zveřejněna na Vašich webových stránkách, se uvádí, že:

  • školní obědy lze považovat za „blížící se oficiálnímu ideálu nutričních doporučení pro studovanou věkovou kategorii;
  • snaha o zdravé stravování vede občas školní jídelny k přílišnému snížení obsahu tuku v pokrmech;
  • vydávané obědy jsou v některých jídelnách energeticky poměrně nízké, pokud je srovnáme s očekávaným výdejem energie, a to i pro děti s nízkou pohybovou aktivitou, bez ohledu na to, zda jídelna vaří málo nebo mnoho obědů.

Z mediálních vyjádření iniciativy je jasné, že její názory a odborné postoje se nezměnily. Např. poslední vyjádření nového předsedy Toma Václavíka v Metru 8. listopadu 2016: „Současná podoba spotřebního koše neodpovídá výživovým požadavkům dnešních dětí.“ Ve stejném článku se dále uvádí, že jídla, ve školních jídelnách zapojených do programu iniciativy, nezdražila, spíše naopak. „Více bezmasých jídel celkovou finanční bilanci zlevnilo.“  

Paní Ing. Mgr. Irena Ropková, zastupitelka hlavního města Prahy, radní hlavního města Prahy pro oblast školství, upozorňuje ve článku „Obědy pro pražské děti ze sociálně slabých rodin zdarma“, který vyšel ve Speciálu pro školní jídelny č. 6/2016: „Považujeme za alarmující závěry z našich zjištění, že existuje vysoké procento dětí ohrožených podvýživou“.

Z vyjádření pana Toma Václavíka (http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/novinky/vyjadreni-odchazejiciho-predsedy-spolku-skutecne-zdrava-skola), nového předsedy iniciativy Skutečně zdravá škola, že iniciativa podpoří „skvělou práci Státního zdravotního ústavu a jejich program Zdravá školní jídelna tím, že získání certifikátu v programu Zdravá školní jídelna bude podmínkou pro získání bronzového certifikátu v programu Skutečně zdravá škola.“, vyplývá, že SZÚ se ztotožnil s názory Skutečně zdravé školy a tedy v oblasti školního stravování změnil svůj odborný postoj.

Vážená paní doktorko, zajímalo by nás, jaké podněty vedly Státní zdravotní ústav k takovéto zásadní změně odborného postoje.

Příloha:
Porovnání projektů „Zdravá školní jídelna“ a „Skutečně zdravá škola“.

S pozdravem
Mgr. Daniel Štěpán – místopředseda

Na vědomí:
Speciál pro školní jídelny
Mladá Fronta Dnes

Stáhnout odpověď SZÚ
Sdílet.