Vegance odmítlo Švýcarsko udělit občanství. Stěžovala si na jeho slavné krávy

0
Skóre: 0.72
Název: Vegance odmítlo Švýcarsko udělit občanství. Stěžovala si na jeho slavné krávy
Zdroj: Blesk.cz
Datum: 13.01.2017
Odkaz: http://www.blesk.cz/clanek/443346/vegance-odmitlo-svycarsko-udelit-obcanstvi-ste…
Rubrika: Svět
Oblast: Internet – Bulvární zpravodajství, společenské magazíny
ProfilID: AZ_Školní jídelny 

Nancy Holten žije ve Švýcarsku více než 30 let. Chtěla by proto získat tamní občanství. Vláda jí ale žádost podruhé zamítla. Důvod – nesouhlasili s tím občané města, kde žije. Ve Švýcarsku je občanství udělováno v určitých případech i na základě názorů sousedů žadatele a Nancy se svým sousedům nelíbí. Je totiž veganka a hlasitě upozorňuje na práva zvířat.

Mezi požadavky pro udělení švýcarského občanství je povinnost být integrovaný do švýcarského způsobu života a znát švýcarské zvyky a tradice. To je důvod, proč Nancy občanství nezískala. Opakovaně v médiích vystupovala proti zvonům na krávách, lovení a dalším tradicím, které se s švýcarskou kulturou pojí.

Obec, kde žije, se tak na základě jejích vyjádření rozhodla žádosti o občanství nevyhovět. Poprvé v roce 2015, podruhé na konci roku 2016. „Krátce po své žádosti začala bojovat proti švýcarským hodnotám, jako jsou zvony na krávách, chov hospodářských zvířat, lov, závody prasat, konzumování masa, cirkusová zvířata, chytání myší, mléko ve školách atd. Všechny tyto věci dělala veřejně v médiích,“ řekl CNN mluvčí obce Urs Treier.

Treier zároveň uvedl, že odmítnutí bylo na základě toho, že „člověk, který odmítá tradiční švýcarské hodnoty, praktiky a tradice, a navíc to dělá veřejně, by neměl vlastnit švýcarské občanství“.
Případ bude řešit kanton

Nancy Holten žije v obci Gipf-Oberfrick na severu Švýcarska. Obec má 3500 obyvatel, kteří se živí převážně farmařením a jsou velmi konzervativní. Na veřejné protesty proti konzumování živočišných výrobků nejsou zvyklí, a tak je Nancyno vystupování rozzlobilo. Studie z roku 2014 Švýcarského federálního institutu technologií v Curychu nicméně zjistila, že zvony skutečně skotu škodí – dělají ho hluchým.

Nancy CNN uvedla, že kritéria pro udělení občanství splňuje. A Treier souhlasí. Její žádost byla zamítnuta, i když splňovala všechny právní požadavky. Je to poprvé za 20 let, co v obci k zamítnutí takové žádosti došlo.

Nancy se proto odvolala k vládě kantonu Aargau, pod který Gipf-Oberfrick spadá.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

KOMENTÁŘ AZŠJ

Pracovníci školních jídelen se stále více setkávají s nátlakem rodičů, aby vyhověli jejich specifickým požadavkům na úpravu stravy. Zařízení školního stravování, která jsou zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, musí dodržovat školskou legislativu a ta jim umožnuje úpravu stravy pouze „strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.“

„§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních školám a školským zařízením přímo nařizuje, aby při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinně přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.“

Nárok na speciální stravování v rámci školního stravování – rozhodnutí Nejvyššího soudu

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (2 Aps 3/2010-112), české právo nezná rozhodování o individuálním stravování dítěte. Právo na individuální stravu nelze dovodit ani z lidskoprávních dokumentů. Právo dítěte na školní stravování lze tedy dovozovat pouze v rozsahu a v podobě vyjádřené školskými právními předpisy, a to zejména s ohledem na závazné výživové normy, které je nutno dodržovat.

Žalobkyně požadovala, aby její synovi byl připravován veganský oběd, ale tomuto požadavku nebylo vyhověno z provozních i ekonomických důvodů.

Právo na individuální stravu nelze dovodit ani z lidskoprávních dokumentů. Právo dítěte na školní stravování lze tedy dovozovat pouze v rozsahu a v podobě vyjádřené školskými předpisy, a to zejména s ohledem na závazné výživové normy, které je nutno dodržovat.

Školní stravování není součástí veřejného subjektivního práva na vzdělání dle čl. 33 Listiny základních práv a svobod. To plyne nejen z jazykového výkladu výrazu „vzdělání“, který je nutno vnímat jako souhrn znalostí a dovedností získávaných v průběhu procesu vzdělávání, tak i z koncepce školského zákona, který vzdělávací proces od souvisejících školských služeb odlišuje.

Také judikatura Evropského soudu pro lidská práva k čl. 2 Protokolu 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod vychází z toho, že právo na vzdělání má nemateriální rozměr.

Školní stravování zároveň musí odpovídat jistým standardům: z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a z hlediska výživových norem dle věkových skupin na straně jedné a na straně druhé pak i rozpětí finančních normativů na nákup potravin. V tomto ohledu je tedy otevřen prostor jak pro státní kontrolu v dané oblasti, tak i pro veřejnosprávní rozhodování (v němž se může posuzovat např. to, zda je žadatel nositelem práva na přístup ke školnímu stravování či to, zda jeho žádost o zabezpečení školního stravování odpovídá zákonem stanoveným mezím, které jsou dále konkretizovány v prováděcích předpisech).

Laktoovovegetariánskou výživu lze dle bodu 5 přílohy 1 vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr. Se stravou veganskou, kterou požaduje pro stěžovatele jeho matka, uvedená vyhláška nepočítá. Z toho tedy vyplývá, že stěžovatel nemá právní nárok na poskytování takové stravy v zařízení školního stravování.

Soudní rozhodnutí vychází z teze, že víra či přesvědčení „něco stojí“, přičemž není na veřejné moci, aby takové náklady nesla sama.

Sdílet.