Ředitel školy versus školní jídelna – partneři nebo protivníci?

0

Jak již název napovídá, určitým problémem se ukázala spolupráce a vzájemná komunikace mezi vedením školy a školní jídelnou. Zvláště po ukončení cyklu seminářů pro vedoucí školních jídelen, které proběhly plošně po celé Praze v průběhu ledna a února, a následného dotazníkového šetření jsme začali zjišťovat, že ne každý ředitel školy považuje školní jídelnu za partnera, se kterým je dobré spolupracovat a který by naopak mohl škole dodat i spoustu nápadů a podnětů.

Naopak poměrně časté byly případy, kdy vedení školy ustupovalo pedagogům a zasahovalo do tvorby jídelních lístků, aniž by bralo v potaz, že školní stravování je primárně stravování pro děti, žáky a studenty a rozhodně ne pro pedagogické pracovníky školy a jejich potřeby: „… my držíme dietu, vařte nám jen něco dietního …“ ; „… tohle nejíme, to tam nechceme… „ ; „… tak tady mám ráda obojí, tak to nemůže být v jeden den, rozhoďte to do dvou dnů…“, apod.

Neobvyklé nebyly ani případy, kdy pedagogové sepisovali petice, co a jak se má vařit, včetně technologického postupu, protože : „…já přece doma taky vařím večeři pro rodinu, tak co by asi bylo tak složitého na tom, vařit pro děti ve škole…“.

Věřím, že v tuto chvíli by se asi většina školních kuchařek musela minimálně shovívavě pousmát, pokud by si tedy v duchu nemyslela něco o chytrém brouku Pytlíkovi, který všude byl a všechno zná…

Samozřejmě tím nechci tvrdit, že by všichni ředitelé považovali školní jídelnu a její pracovníky za něco méněcenného, co se školy vůbec netýká. Naopak, naštěstí ve většině případů je spolupráce se školní jídelnou velice dobrá a plně ku prospěchu žáků, pedagogů i rodičů. Přesto je oněch 30% případů, kdy spolupráce nefunguje tak, jak by měla nebo mohla, dostatečně alarmující. I proto se magistrát HMP ve spolupráci s AZŠJ rozhodl uspořádat cyklus školení pro ředitele škol, opět plošně pro všechny městské části. Cílem seminářů bylo přiblížit vedení škol chod celé školní jídelny, poskytnout jim v kostce přehled o spotřebním koši a jeho plnění, vysvětlit, na co se při kontrolách a hodnoceních zaměřuje ČŠI, poskytnout aktuální informace z oblasti legislativy školního stravování a také z oblasti implementace dietního stravování.

V neposlední řadě jsme chtěli krátkou přednáškou upozornit na důležitost komunikace jak mezi vedením školy a školní jídelnou, tak i směrem k rodičům a to především ve vztahu k současnému modernímu trendu zabývat se až nepřiměřeně často tzv. „zdravou“ stravou, což může v konečné fázi vést až k některým poruchám příjmu potravy.

Z počátku jsme měli obavy, zda vůbec ředitelé škol přijmou účast na semináři a pokud ano, s jakou se setkáme odezvou. Musím říci, že jsme byli velice mile překvapeni – ano, našli se i ředitelé, pro které byl seminář „ ztrátou času, protože jim nikdo nemusí radit, jak mají komunikovat, jak rozpoznat anorexii a spotřební koš je nezajímá, na to mají vedoucí ŠJ.“ – nicméně většina odcházela ze semináře s tím, že obdržela ucelené a souhrnné informace, že má věcné argumenty pro rodiče, že se dozvěděla konkrétně, jak je to s implementací dietního stravování a že setkání a diskuze s ostatními řediteli i z jiných MČ pro ně bylo přínosem a možností vyměnit si zkušenosti.

Ilona Kumžáková Richterová
Magistrát hlavního města Prahy


Stáhnout v PDF

Sdílet.