Praktická výuka moderního vaření – Článek časopisu: Speciál pro školní jídelny 5/16

0

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s., uspořádala v červnu 2016 pilotní projekt „Praktický kurz moderního vafiení pro pracovníky ŠJ“, který se konal ve výcvikovém prostoru firmy InterGast za účasti zkušených kuchařů znalých problematiky školního stravování.

Požadavek na uspořádání podobného semináře vzešel z výsledků dotazníkového šetření realizovaného na základě vzdělávacích akcí jak pro vedoucí ŠJ (semináře proběhly v měsících leden–únor 2016), tak i pro ředitele a vedení škol (cyklus seminářů v průběhu června 2016). Výsledky dotazníků jasně ukázaly, že téměř 85  % kuchařek ŠJ postrádá možnost dalšího vzdělávání v oblasti moderních receptur a technologií. Pilotní projekt praktické výuky moderního vaření vyšel vstříc těmto požadavkům a nabídl kuchařkám ŠJ vyzkoušet si v praxi nové technologie a moderní receptury s využitím méně atraktivních, ale velice žádaných a výživově hodnotných komodit.

Během praktické výuky si kuchařky v praxi mohly vyzkoušet 2  druhy polévek, 4  druhy hlavního jídla a po jednom dezertu a salátu. Účastnice kurzu na závěr obdržely desky s recepturami, technologickými postupy a finančním nanormováním připravovaných pokrmů, včetně úpravy na dietní stravování, a dále osvědčení o účasti na uvedeném kurzu.

Při přípravě pokrmů byla po celou dobu přítomna i nutriční terapeutka (NT),  registrovaná v seznamu nutričních terapeutů ČAS sekce VNP, která přímo na místě účastnicím vysvětlila možnost implementace dietního stravování (dieta s omezením lepku a dieta šetřící) u připravovaných jídel. NT zároveň zodpověděla dotazy účastnic a podala vysvětlení o výživových hodnotách použitých surovin.

Pilotní projekt se setkal s pozitivním ohlasem, účastnice kurzu si chválily praktický aspekt kurzu, pozitivně hodnotily přítomnost nutriční terapeutky a přiznaly, že konečně  pochopily praktickou realizaci implementace dietního systému do školního stravování. Již přímo na kurzu se začaly zajímat o spolupráci s nutriční terapeutkou a o možnost zavedení dietního systému stravování. Co se týká předvedených receptur – některé školní jídelny je dokonce již stihly zařadit do jídelníčků, jiné účastnice potvrdily, že je od září do jídelníčků také zařadí. Velký zájem byl především o polévky a pokrmy z těstovin.

„Kurz byl velice dobře připraven.“

„Rady nutričního terapeuta byly pro nás přínosem.“

„Se seminářem jsem byla velmi spokojena.“

„Některé pokrmy využiji ve své jídelně, především polévky.“

Na základě hodnoticího dotazníku byly následně nastaveny parametry konečného vzdělávacího praktického kurzu. První praktické vzdělávací kurzy byly již během prázdninových měsíců realizovány ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice pro pracovníky školních jídelen v Pardubickém kraji.

Mgr. Daniel Štěpán,
Asociace zřizovatelů školních jídelen


 Stáhnout v PDF

Sdílet.