Browsing: Legislativa

Legislativa

Školský zákon – 2004

Školský zákon – sbírka zákonů – 2004: http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon Školský zákon – 2015: http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu