Vzdělávací program MHMP „Tady nám chutná“

0

Komu je program určen:

 • přihlásit se mohou školní jídelny ZŠ, SŠ a gymnázií na území Prahy – maximální počet 50 školních jídelen,
 • za školní jídelnu může semináře a kurzy absolvovat kdokoli z personálu ŠJ (nemusí být vždy tatáž osoba),
 • žádost o účast v programu „Tady nám chutná“ lze zaslat mailem na ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

Obsah programu:

Vzdělávací program zahrnuje 4 teoretické semináře + 2 praktické kurzy vaření
(každá přihlášená ŠJ musí absolvovat všechny uvedené kurzy):


1/ Komunikace ve školní jídelně

 • jak využít schopnosti komunikace v kontaktu s dětmi, rodiči i pedagogy

Lektor – MUDr. Kateřina Cajthamlová
Termíny: 24.4.2018, 15.5.2018, 29.5.2018
Cena: 950,-Kč/os.


2/ Hygienické minimum

 • zásady dodržování hygienických předpisů a pravidel nakládání s potravinami

Lektor – Ing. Lenka Rothová
Termíny – 10. 5. 2018, 22.5.2018
Cena: 780,-Kč/os.


3/ Proč vaříme to, co vaříme

 • důležitost správné kombinace surovin; významu barev na talíři; správné servírování

Lektor – nutriční terapeut Sekce VNP
Termíny: září /říjen – bude upřesněno
Cena: 780,-Kč/os.


4/ PR a marketing školní jídelny; dietní stravování

Lektor – mistr kuchař + nutriční terapeut
Termíny: září / říjen – bude upřesněno
Cena: 950,-Kč/os.


Praktický kurz moderního vaření:

 • receptury ze zvěřiny; zeleninová jídla
 • využití vnitřností jako zdroje železa a vitamínu B12; luštěniny v kuchyni

Lektor – mistr kuchař
Termíny: červen, září, říjen – bude upřesněno
Cena: 1250,- Kč/os.


Výstup programu:

Zástupce ŠJ obdrží po absolvování každého kurzu certifikát o účasti na kurzu. Kurzy budou probíhat v období duben – říjen 2018. Následující 2 měsíce jídelna využije nových poznatků na to, aby viditelně změnila chod školní jídelny vůči strávníkům – např. zařadí nové receptury získané na kurzech (v jídelním lístku budou označeny logem Tady nám chutná); pokusí se o zajímavější servírování pokrmů na talíři; využije poznatků o významu barev jednotlivých surovin;

Po 2 měsících proběhne mezi strávníky (dětmi i pedagogy) dotazníkové šetření, které by mělo ukázat, zda
strávníci zaznamenali nějaké změny ve školní jídelně.

Pokud alespoň 30 % dotazovaných změny zaregistrovalo, získává školní jídelna certifikát „Tady nám chutná“:

 • možnost zobrazit logo programu na webových stránkách,
 • možnost vylepit logo ve školní jídelně,
 • personál obdrží zástěry nebo trika s logem programu,
 • zúčastněné školní jídelny obdrží dárkové poukazy

Cena za účast v projektu: 5960,- Kč. Cena je uvedena vč. DPH.

Registrace na jednotlivé semináře: www.az-skolnijidelny.cz

Stáhnout v PDF
Sdílet.