Společenský večer pro pracovníky školních jídelen – VIDEO

0

Společenský večer se konal 23. 11. v podvečerních hodinách v nádherném prostředí historických sálů Staroměstské radnice. Program se sestával z projevů zástupců hlavního města Prahy, zástupců AZŠJ a doprovodného uměleckého programu. Z projevů radní pro školství hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny Ropkové a ředitelky odboru školství a mládeže Mgr. Lenky Němcové vyplynul velký význam, který Magistrát hl. města Prahy přikládá modernizaci školního stravování i sledování jeho kvality a vhodnosti pro strávníky ve všech stupních školního vzdělávání.  Za AZŠJ promluvila čestná předsedkyně MUDr. Kateřina Cajthamlová a předseda Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, kteří informovali o aktivitách realizovaných v tomto roce a představili plánované aktivity pro rok 2018. Závěr projevů vždy patřil přání směřujících do blížícího se roku 2018.

Sdílet.