Soutěž „Školní jídelna chutně a zdravě“

0

Soutěž „Školní jídelna chutně a zdravě“

AZŠJ z.s. ve spolupráci s MHMP připravila pro pražské školy / školní jídelny soutěž „Školní jídelna chutně a zdravě“

Přihlášky do soutěže lze podat do 31. 5. 2017. Podrobnosti k soutěži naleznete v příloze. Těšíme se na vaši účast!!!
Přihláška do soutěže Kalkulační list

Partneři soutěže:

 • Česká školní inspekce,
 • Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství  ČMOS PŠ,
 • Sekce Výživy a nutriční péče, z. s.
 • InterGast a. s.

Mediální partneři:

 • Týdeník Školství, časopis Řízení školy a Speciál pro školní jídelny

Místo konání:

 • bude upřesněno

Termín konání:

 • duben – srpen 2017

Podmínky soutěže:

 • Soutěž je určena pro kuchaře a kuchařky školních jídelen.
 • Soutěží jednotlivci.

 

Informace o soutěži:

Unikátní systém školního stravování je tvořen legislativním rámcem a téměř 10 tisíci zařízeními školního stravování. Neodmyslitelnou součástí jsou zaměstnanci těchto zařízení – nepedagogičtí pracovníci, bez nichž by tento systém nemohl fungovat.

V roce 2015 ČMOS PŠ společně se svými slovenskými kolegy uspořádal u příležitosti 70 let založení prvních školních jídelen u nás konferenci. Mottem se stalo zlepšení pracovního a společenského postavení pracovníků školních jídelen, kteří navzdory nízkému finančnímu ohodnocení, ne vždy ideálním pracovním podmínkám a časté dehonestaci v médiích, vytváří v celosvětovém měřítku jedinečný systém.

Magistrát HMP se rozhodl aktivně přispět k odkazu výročí a realizuje projekt: „Školní jídelna chutně a zdravě“. Naším cílem je kromě jiného přesvědčit i další zřizovatele, že investovat energii do školního stravování se vyplatí. Z našich vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že pozitivní zájem a podpora zřizovatele je inspirativní jak pro pracovníky ve školních jídelnách, tak i pro jejich ředitele, a přináší výsledek: spokojené strávníky a jejich zákonné zástupce.

Partnerem soutěže je Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. (dále jen AZŠJ, z. s.), která se problematikou školního stravování intenzivně zabývá. Sdružuje odborníky v oblasti výživy, školské legislativy a v rámci své činnosti napomáhá šíření zkušeností a dobré praxe. AZŠJ, z. s. spolupracuje se státními i nestátními partnery v oblasti školního stravování,  jakými jsou například MŠMT, ČŠI a v neposlední řadě ČMOS PŠ.

Akci budou provázet tiskové breefinky.

Cílem soutěže je podpořit:

 • aktivní přístup k problematice školního stravování,
 • zlepšení postavení školních jídelen v povědomí veřejnosti,
 • spolupráci s dalšími partnery,
 • výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe.

Průběh soutěže

Soutěž probíhá ve dvou kolech a soutěží se ve třech kategoriích: MŠ, ZŠ, SŠ.

1.Kolo (korespondenční):

Soutěž týmů v sestavení menu, přípravě pokladů a přípravě menu.

Soutěžní úkol:

Sestavte polední rybí menu z moderních a nutričně hodnotných pokrmů a zařaďte je na týdenní jídelní lístek (každá soutěžící škola normuje pro svou nejvyšší věkovou kategorii a vychází z finančních limitů daných vnitřní směrnicí/ceníkem stravování – zapojené MŠ normují pouze oběd).

Pro splnění korespondenčního kola:

 • vyplňte přihlášku,
 • vypracujte receptury menu včetně technologického postupu a kalkulace pro 10 porcí,
 • připravte týdenní jídelní lístek, kde bude dané rybí menu zahrnuto
 • menu připravte a nafoťte (doporučujeme rozlišení alespoň 2 MB),
 • uvedené podklady elektronicky odešlete na adresu: ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

2.Kolo (soutěžní):  

Soutěž jednotlivců v přípravě menu.                                                                                                                        

Soutěžní úkol

 • Připravte polední menu s využitím ryby    (polévka, hlavní jídlo, dezert a nápoj) pro děti/žáky/studenty v dané věkové kategorii v počtu 6 porcí v časovém limitu 120 minut.
 • Prezentujte připravené menu.

Organizace soutěže

Hodnotitelská komise bude pracovat ve složení:

 

 • zástupce MHMP – radní pro školství Ing., Mgr. Irena Ropková
 • zástupce ČMOS PŠ – místopředsedkyně Mgr. Markéta Seidlová
 • zástupce ČŠI – náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MA
 • odborník z praxe – profesionální kuchař se znalostí školního stravování

 • zástupce sekce NT z. s. – předsedkyně Mgr. Tamara Starnovská

 • zástupce AZŠJ z. s. –  předsedkyně MUDr. Kateřina Cajthamlová

Hodnoticí kritéria

Pro 1. kolo:

 

 • uplatnění zásad správné výživy, celkový vzhled a úprava,
 • využití a zpracování surovin (spotřební koš a finanční limit),
 • nápaditost, originalita.

Pro 2. kolo:

 

 

 • organizace práce, dodržování technologických postupů,
 • čistota pracoviště, hygiena a BOZP,
 • chuť a prezentace soutěžního pokrmu.

Požadavky

Každý soutěžící bude mít vlastní pracovní oděv, obuv, zdravotní průkaz (kopii), pomůcky potřebné pro splnění soutěžního úkolu, včetně vlastních nožů a jiných potřeb pro zhotovení a prezentaci výrobků.

Prezentace hotového menu

Každý soutěžící samostatně vystaví menu k prezentaci na určeném místě, může použít vlastní ubrus i inventář (nebude předmětem hodnocení).

Časový harmonogram 2. kola

1Prezentace, zahájení soutěže:08,0008,30
2Vlastní soutěž:08,3010,30
3Hodnocení menu:10,3011,00
4Vyhodnocení výsledků:11,0011,30
 • bude upraveno dle počtu soutěžících

Korespondenční kolo – přihlášky

Zasílejte do 31. května 2017 elektronicky na adresu: ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

Průběh soutěže

 

 • Korespondenční kolo 31. května 2017
 • Výběr pěti finalistů                   20. června 2017
 • Finále soutěže                                do 31. srpna 2017

 

Kontakt a informace:

Ilona Kumžáková  tel. 236 00 5294
e-mail:  ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

Stáhnout propozice soutěžě
Sdílet.