ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN – 23. 10. a 6. 11. Praha

0

Vás srdečně zvou na

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Místo konání:

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Termíny konání:

23. 10. 2017 9. 00 – 11. 30hod – zasedací místnost č. 349
6.11. 2017    9. 00 – 11. 30hod – zasedací místnost č. 430

Program:

 • Prezence účastníků – 15min před zahájením semináře
 • Pracovně právní vztahy
  Pracovní doba, přidělování práce v době přerušení výuky, zařazení do platové třídy, plat, odpovědnost za škodu, zkušenosti z praxe
  Mgr. Martin Kaplán, právník,
  Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství
 • BOZP
  Vymezení BOZP pro ŠJ, aktuální změny v legislativě bezpečnosti práce a ochraně zdraví, doporučení a zkušenosti z praxe
  Ing. Jan Romaněnko, inspektor bezpečnosti práce
  Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství
 • Diskuse

Účastnický poplatek: Kč 780,- os.

On-line registrace na seminář: www.az-skolnijidelny.cz

V průběhu celého semináře je podáváno občerstvení

Sdílet.