AKADEMIE OSOBNÍHO ROZVOJE PRO PRACOVNÍKY ŠJ (M1 –M4)

0

Srdečně Vás zveme do

AKADEMIE OSOBNÍHO ROZVOJE PRO PRACOVNÍKY ŠJ (M1 –M4)

cyklus 4 kurzů zaměřených na rozvoj osobního managementu vedoucích pracovníků ŠJ – kurzy na sebe částečně navazují, ale je možné účastnit se pouze kurzů dle vašeho zájmu.

1) M1 – Techniky komunikace – 17. 3., 10 – 14h

Víte, proč si lidí nerozumí, i když spolu komunikují stejnou řečí? Umíte říci „ne“?
Témata: Mapa komunikace. Osobnost a styly komunikace. Jak odpovědět „ne“.

2) M2 – Konflikty, manipulace – 14. 4., 10 – 14h

Víte, proč vznikají konflikty na pracovišti a jak je řešit? Znáte obranu proti manipulaci?
Témata: Konflikt. Vývoj konfliktu. Styly řešení konfliktu. Manipulace. Manipulační techniky.

3) M3 – Změna, odpor ke změně – 5. 5., 10 – 14h

Víte, jak se lidé chovají a jak reagují na změnu? Znáte jednoduché techniky překonávání odporu ke změně?
Témata: Proces změny. Reakce na změnu. Techniky překonávání odporu ke změně.

4) M4 – Tým, role v týmu – 9. 6., 10 – 14h

Víte, jak vytvořit funkční tým? Znáte svoji roli?  Jaké role v týmu „hrají“ vaši pracovníci?
Témata: Tým. Vývoj týmu. Týmové role. Funkční tým.

Metody a techniky výuky pro M1-M4: výklad, workshop, testování, hraní rolí, řízená diskuze

Místo konání vždy:

MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha,
17. 3. M1 místnost: 430, ostatní termíny M2, M3, M4 místnost: 349

Účastnický poplatek

Za jeden kurz (M1, M2, M3, M4):  950,- Kč vč. DPH / os.

Za všechny kurzy (M1 – M4): 2850,- Kč vč. DPH / os. (3 + 1 zdarma)

Poplatek zahrnuje: drobné občerstvení, pitný režim, studijní materiály a osvědčení

Registrace na školení
Sdílet.